W tym dziale znajdują się wszystkie nowości dotyczące stowarzyszenia.

 

 

Utworzenie Stowarzyszenia  

 

Zbliża się wielkie święto Naszej Szkoły: w 2010r. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Radymnie obchodzi 60-lecie swego istnienia.

Chcemy tę rocznicę uczcić. Podobnie jak dziesięć lat temu, chcemy się spotkać, cieszyć się towarzystwem Kolegów szkolnych i Profesorów.

23 października 2008 roku z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, Zbigniewa Petyni, absolwenta Naszej Szkoły (matura 1980r.) odbyło się spotkanie grupy absolwentów, którego celem było utworzenie  Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. 

Powołując do życia Stowarzyszenie, wyraziliśmy zaangażowanie w sprawy nie tylko szkoły,
w której spędziliśmy wiele pięknych chwil, ale również w sprawy całej społeczności miasta Radymna. 

W pierwszej części spotkania Dyrektor szkoły, Zbigniew Petynia powitał zgromadzonych,
a następnie  uczniowie obecnej klasy II a L.O.  zaprezentowali przygotowany na tę okazję, program artystyczny, który był wyrazem sentymentu dla wspomnień oraz ich znaczenia w życiu dorosłym.

Następnie mieliśmy okazję obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Wspomnień czar…”, będącą relacją
z ważnych wydarzeń szkolnych oraz uroczystych obchodów 50-lecia istnienia Naszej Szkoły w roku 2000. Wśród przybyłych na to spotkanie absolwentów znaleźli się przedstawiciele najstarszych roczników: Zofia Szymańska i Mieczysław Przytuła.

Wzruszeni , często z łezką w oku zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę „Upływa szybko życie…”, co stanowiło znakomite dopełnienie widzianych obrazów…

 

Oto lista członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Radymnie

 1. Zbigniew Petynia
 2. Anna Nowak
 3. Alicja Szpunar
 4. Wioletta Pokrywka
 5. Halina Sawa
 6. Ewa Dul
 7. Joanna Międlar- Kuczwał
 8. Beata Mazurkiewicz
 9. Elżbieta Mikoś
 10. Dorota Podgórska
 11. Danuta Kastelik
 12. Anna Bielenda
 13. Stanisława Jackowska
 14. Jolanta Walicka
 15. Danuta Tarnawska
 16. Anna Skubisz
 17. Maria Tymoczko
 18. Andrzej Kupka
 19. Kazimierz Nerka
 20. Małgorzata Sobejko
 21. Alicja Kliszcz
 22. Marta Broda
 23. Bernadetta Bereźnicka
 24. Krzysztof Pobuta
 25. Mieczysław Przytuła
 26. Zofia Szymańska
 27. Stanisław Misiąg
 28. Zdzisław Koniuch
 29. Wanda Zdzioch

 

Podczas spotkania nastąpiło przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz ustalono termin następnego zebrania  w dniu 20 marca 2009r. w celu wyboru władz stowarzyszenia.
 

Spotkanie opłatkowe

 

15 stycznia 2009 roku absolwenci Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym w budynku szkoły we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Przy świątecznie udekorowanych stołach podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia, zadowolenia z życia i z pracy, optymizmu, nadziei, pokoju dla Polski i świata…

Następnie zasiedliśmy do poczęstunku przygotowanego przez członków Stowarzyszenia. Przy wyśmienitej herbatce lub małej czarnej , przysłuchiwaliśmy się pięknym kolędom, które wykonał dla nas zespół  „Flash”, w składzie: Monika Rajzer, Karolina Chudzik, Kinga Chudzik, Katarzyna Pypeć, działający przy MOK-u w Radymnie, pod kierunkiem Doroty Guni, absolwentki  Naszej Szkoły.

Kolędy wzruszyły nas, skłoniły do serdecznych rozmów.

Po tej części , można powiedzieć, oficjalnej, zaczęły się tańce w rytm muzyki prezentowanej przez znakomitego DJ Samsona, ucznia klasy II a L.O. Sebastiana Dzierzgowskiego.

To była prawdziwa zabawa karnawałowa, w czasie której mieliśmy okazję poznać bliżej Kolegów i Koleżanki, absolwentów Naszej Szkoły z różnych lat. Było to prawdziwe zbliżenie pokoleń.

Uważamy,  że takie spotkania są potrzebne, integrują ludzi, którzy często mogą mijać się w życiu, nie wiedząc, że przecież mają ze sobą tyle wspólnego…

 

Wybory władz stowarzyszenia

 

26 marca 2009 roku odbyło się spotkanie członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie pod przewodnictwem Zbigniewa Petyni, absolwenta 1980 r.

Lista obecnych:

 1. Zbigniew Petynia
 2. Anna Bielenia
 3. Danuta Kastelik
 4. Danuta Tarnawska
 5. Andrzej Kupka
 6. Joanna Międlar- Kuczwał
 7. Dorota Podgórska
 8. Ewa Dul
 9. Elżbieta Mikoś
 10. Halina Sawa
 11. Wioletta Pokrywka
 12. Wanda Zdzioch
 13. Alicja Szponar
 14. Alicja Kliszcz
 15. Anna Skubisz
 16. Anna Nowak

 

                    W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie w składzie:

 

                    Przewodniczący :          Anna Nowak

 Vice przewodniczący:  Andrzej Kupka

                    Sekretarz :                        Alicja Kliszcz

              Skarbnik :                         Joanna Międlar- Kuczwał

 

              Członkowie: Dorota Podgórska, Elżbieta Mikoś,

                                             Halina  Sawa

 

                Na zebraniu powołano również Komisję Rewizyjną w składzie :

                                       Wanda Zdzioch

 Danuta Tarnawska

                                       Ewa Dul

 

 

Wakacyjne spotkanie u „Smyka”

 

            28 sierpnia 2009r. w ostatnim tygodniu wakacji, po powrocie z urlopów, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego zorganizowali wieczorek towarzyski w radymniańskim  barze „Smyk”.

Tego dnia spotkali się przedstawiciele różnych roczników, starsi absolwenci i młodsi, którzy jeszcze doskonale pamiętają dźwięk szkolnego dzwonka wzywającego na lekcje…

Podczas degustacji wspaniałego ciasta, przy miłej obsłudze bawiliśmy się doskonale, rozmawialiśmy, wspominaliśmy najpiękniejsze chwile z czasów młodości, czasów szkolnych, kiedy pod okiem naszych profesorów kroczyliśmy drogą prowadzącą nas ku dorosłemu życiu.

 

W spotkaniu brały udział następujące osoby:

 1. Alina Bury
 2. Iwona Koralewicz
 3. Zbigniew Petynia
 4. Joanna Międlar-Kuczwał
 5. Alicja Kliszcz
 6. Bernarda Bereźnicka
 7. Małgorzata Solejko
 8. Joanna Popiel
 9. Paweł Mucha
 10. Paweł Kokot
 11. Piotr Kalisz
 12. Paweł Wróblewski
 13. Dorota Podgórska
 14. Ewa Dul
 15. Marcin Nietrzeba
 16. Beata Mazurkiewicz
 17. Anna Skubisz
 18. Małgorzata Kryczyńska
 19. Elżbieta Mikoś
 20. Anna Nowak
 21. Andrzej Kupka
 22. Marek Szyngiera
 23. Marcin Lecyk
 24. Krzysztof Sierżęga
 25. Władysław Szyngiera

 

Wybór Komitetu Organizacyjnego

 

19 listopada 2009r. absolwenci szkoły spotkali się, by spośród siebie wybrać Komitet Organizacyjny Obchodów  jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie

Dyrektor szkoły, Zbigniew Petynia powitał zebranych,
a następnie przekazał informacje o Powiatowym Roku Imprez oraz terminie obchodów 60- lecia, wypadającego
w dniach 11-12 września 2010 roku.

Następnie poprosił Annę Nowak, przewodniczącą Stowarzyszenia Absolwentów o przedstawienie informacji o stowarzyszeniu i jego dotychczasowej działalności.

Przewodnicząca krótko zreferowała cele działalności stowarzyszenia, poinformowała o odbytych spotkaniach absolwentów oraz zachęciła uczestników spotkania do wstąpienia w szeregi  stowarzyszenia.

W dalszej części dyrektor przedstawił planowany przebieg uroczystości.

Zebrani wybrali Zarząd Komitetu Organizacyjnego
w składzie

 1. Zbigniew Petynia
 2. Anna Nowak
 3. Krzysztof Indra
 4. Mieczysław Przytuła
 5. Marta Broda
 6. Andrzej Kupka
 7. Iwona Koralewicz

             Przyjęto, że opracowaniem monografii Liceum Ogólnokształcącego zajmie się Alicja Kliszcz.

            Ustalono termin spotkania opłatkowego w dniu
14 stycznia 2010 roku o godz. 1800

 

 Drugie spotkanie opłatkowe

14.01.2010r.

 

            W ten styczniowy wieczór spotkaliśmy się ponownie, by podzielić się tradycyjnym opłatkiem, posłuchać kolęd, cieszyć się towarzystwem szkolnych Kolegów i Koleżanek, naszych Przyjaciół.

Podobnie jak w ubiegłym roku, po powitaniu Dyrektora szkoły oraz serdecznych życzeniach, rozpoczął się koncert kolęd przygotowanych przez zespół „Captus”, działający w radymniańskim MOK-u, pod kierunkiem Doroty Guni. Uczestnicy spotkania mogli wsłuchać się w pieśni wykonane przez Ewelinę Dudę, Sylwię Majkę , Kubę Kryczyńskiego oraz Tomka Balawendra.

Wśród przybyłych, gościliśmy Marię Ostrowską oraz Mieczysława Przytułę, absolwentów najstarszej klasy w Naszej Szkole.

Następnym punktem programu były tańce .

Bawiliśmy się doskonale, chociaż żałowaliśmy, że mniej liczne grono Absolwentów odpowiedziało na nasze zaproszenie niż w ubiegłym roku.

 

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

 

                11 marca  2010 roku członkowie Komitetu Organizacyjnego  Obchodów 60-lecia spotkali się, by ustalić orientacyjny koszt  udziału w obchodach Jubileuszu Szkoły. Omówiono sposób organizacji imprezy oraz dokonano wyboru absolwentów poszczególnych roczników odpowiedzialnych za informowanie kolegów
i koleżanek z klasy o planowanym Jubileuszu

Wybrano następujące osoby:

 

LISTA ABSOLWENTÓW ZAPROSZONYCH

 NA SPOTKANIE 25.03.2010r.

 

Absolwenci 1954r.

 

1.      MUSZAK PIOTR

2.      SADOWSKA GENOWEFA

 

Absolwenci 1955

 

1.MIŚKO ZOFIA –SZYMAŃSKA

2.PSZON MARIA – OSTROWSKA

 

Absolwenci 1956

 

1.      BRODA JADWIGA

2.      JACKOWSKA JANINA – JANUSZ

 

Absolwenci 1957

 

1.USTIENNA JANINA – SAWKA

 

Absolwenci 1958

 

1.      POPKIEWICZ ANDRZEJ

 

Absolwenci 1959

 

1.      PASTUSZAK WŁADYSŁAWA- POPKIEWICZ

 

Absolwenci 1960

 

1.WYTRYCHOWSKI JAN

 

Absolwenci 1961

 

KORLATOWICZ ZYGMUNT

 

Absolwenci 1962

 

1.      ZACHODNI MICHAŁ

 

Absolwenci 1963

 

1.LEWANDOWSKA GRAŻYNA

 

Absolwenci 1964

 

1.      DUCZYŃSKA BARBARA – FRANUS

2.      ŁACKO STANISŁAWA – JACKOWSKA

3.      SZMUC WANDA – MUSZUMAŃSKA

 

 

Absolwenci 1965

 

1.      INDRA JERZY

2.      LESICZKA HELENA

 

Absolwenci 1966

 

1.BUŚKO TADEUSZ

2.DZIĘGIELEWSKA BARBARA – FRANUS

 

Absolwenci 1967

 

1.BREGIN MARIA – SIERŻĘGA

2.LUBCZYŃSKI ANDRZEJ

 

Absolwenci 1968

 

1.      ANTOSZ FRANCISZEK

2.      KOŚĆ EDWARD

 

Absolwenci 1969

 

1.      GILARSKA MARIA - SIARA

2.      LUBAS JADWIGA – SURMIAK

 

Absolwenci 1971

 

1.      PELISZKO ROMAN

2.      ŻÓŁTEK ANDRZEJ

3.      MARYNIAK ADAM

 

Absolwenci 1972

 

1.MIELNIK ADAM

2.PRZYTUŁA MAŁGORZATA – ŁUKÓW

 

Absolwenci 1973

 

1.      BURY ANNA

2.      PURCHA GRAŻYNA – ANTOSZ

 

Absolwenci 1974

 

1.      KASTELIK ADAM

2.      KLOCEK HALINA – SAMLUK

 

Absolwenci 1975

 

1.      OLSZEWSKA WANDA – ZDZIOCH

 

Absolwenci 1976

 

1.      DRATH DANUTA – TARNAWSKA

 

Absolwenci 1977

 

1.DZIUBA KRZYSZTOF

2.KRAUS DANUTA

3.NERKA KAZIMIERZ

4.SKUBISZ ANNA

 

Absolwenci 1978

 

1.      BAŁYCZ DANUTA

2.      BLAJER JOLANTA – WALICKA

3.      KRYCZYŃSKI LESŁAW

4.      KRZYWONOS MARIA – JĘDREJKO

 

Absolwenci 1979

 

1. KOŻUSZEK DANUTA –KASTELIK

2.LISAŃCZUK ADAM

 

Absolwenci 1980

 

1.KLOCEK MAŁGORZATA – BŁONAROWICZ

2.TURSKA GRAŻYNA – NOSAL

 

Absolwenci 1981

 

1.      BARAN MARTA – CZARNIECKA

2.      BRZUCHACZ LESŁAW

 

Absolwenci 1985

 

1.      PAWEŁEK DOROTA – GUNIA

 

Absolwenci 1986

 

1.      HOŁÓWKA ANNA -BIELENDA

2.      JACKOWSKI MAREK

 

Absolwenci 1987

 

1.      NERKA MAŁGORZATA

2.      MEDAK BEATA

 

Absolwenci 1988

 

1.      CHUDZIK ALICJA- KLISZCZ

3.      PRZYTUŁA MARTA – BRODA

 

Absolwenci 1989

 

1.      BURY JOLANTA

2.      KALISZ DOROTA - PODGÓRSKA

3.      MIĘDLAR JOANNA – KUCZWAŁ

 

Absolwenci 1990

 

1.      ZDZIOBEK ALICJA

2.      PRZYTUŁA MAŁGORZATA – KRUPA

3.      WOJNAR MAŁGORZATA - KORALEWICZ

 

Absolwenci 1991

 

1.PAWEŁEK MAREK

2.KOŻUSZEK BABARA – HANAS

 

Absolwenci 1992

 

1.      KORALEWICZ IWONA

 

Absolwenci 1993

 

1.      SZABLAN JOANNA

2.      WOWIANKA BEATA

3.      WYTRYCHOWSKA JOANNA

4.      INDRA KRZYSZTOF

 

Absolwenci 1994

 

1.      BLEJWAS JOANNA

2.      PRZYTUŁA ANNA

 

Absolwenci 1995

 

1.      ANDREJKO TOMASZ

2.      ĆWIK MARTA

3.      ZDOBYLAK AGNIESZKA

4.      MOTYKA ANNA

 

Zaproszenie

W związku ze zbliżającą się rocznicą utworzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Radymnie, członkowie Komitetu Organizacyjnego mają zaszczyt zaprosić Panią/Pana na spotkanie poświęcone organizacji Obchodów 60-lecia, które odbędzie się dn. 25 marca 2010 o godz.1800 w budynku liceum przy ulicy Mickiewicza 4.

Prosimy o upowszechnienie informacji o planowanych na wrzesień br. obchodach 60-lecia Szkoły oraz zaproszenie Koleżanek i Kolegów z klasy  na spotkanie w dniu 25 marca 2010r. 
                                              Serdecznie zapraszamy!!

 

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

oraz zaproszonych Absolwentów

 

               Dnia 23 marca 2010r. doszło do spotkania członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia Szkoły
z wybranymi przedstawicielami poszczególnych roczników.

 

Na zaproszenie odpowiedziały następujące osoby:

 1. Mieczysław Przytuła 1955r.
 2. Zofia Szymańska 1955r.
 3. Andrzej Popkiewicz 1958r.
 4. Stanisława Jackowska 1964r.
 5. Barbara Franus 1966r.
 6. Maria Gilarska 1967r.
 7. Zuzanna Biłoś 1968r.
 8. Małgorzata Łuków 1972r.
 9. Wanda Zdzioch 1975r.
 10. Zbigniew Petynia 1980r.
 11. Anna Nowak 1980r.
 12. Małgorzata Błonarowicz 1980r.
 13. Andrzej Kupka 1985r.
 14. Ewa Broda 1986r.
 15. Marek Jackowski 1986r.
 16. Alicja Kliszcz 1988r.
 17. Marta Broda 1988r.
 18. Halina Sawa 1989r.
 19. Małgorzata Krupa 1990r.
 20. Marta Trela 1993 r.
 21. Joanna  Przygońska 1993r.
 22. Krzysztof Indra 1993r.
 23. Piotr Kalisz 2002r.

 

          Dyrektor Szkoły Zbigniew Petynia powitał zgromadzonych, a następnie przedstawił planowane jednostkowe koszty obchodów jubileuszu:

- koszt spotkania: 60 zł ( cena obejmuje koszt obiadu, nabycie monografii oraz medal pamiątkowy)

- koszt balu: 140 zł ( bal odbędzie się na terenie szkoły, jako obsługę imprezy wybrano zajazd „Polonez”)

Ustalono, że wpłaty za udział w imprezie należy dokonywać w terminie do końca lipca bieżącego roku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, które jest podane na stronie głównej.

           Dyrektor poprosił zebranych o upowszechnianie informacji o terminie obchodów 11-12 września 2010r. wśród Kolegów i Koleżanek z klasy.

           Komitet Organizacyjny zobowiązał się
do wystąpienia do Rady Miasta w Radymnie
oraz do Burmistrza Radymna z prośbą o sfinansowanie monografii, której celem będzie również promocja miasta.

           Alicja Kliszcz zwróciła się z prośbą
o udostępnienie materiałów: zdjęć i kronik klasowych, osobistych wspomnień o czasach nauki w L.O. w celu wykorzystania ich w monografii szkolnej.

           Ustalono termin następnego spotkania Komitetu Organizacyjnego i zainteresowanych Absolwentów
w dn. 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 1900

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w spotkaniu!!!

 

 

Postanowienia Komitetu Organizacyjnego

Obchodów Jubileuszu

 

         Podczas kolejnych spotkań Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia istnienia naszej Szkoły Członkowie Komitetu wraz z obecnymi Absolwentami ustalili następujący program uroczystości:

 

11.09.2010r.

9oo-945 – Rejestracja uczestników

1000 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem

 ks. dziekana Czesława Jaworskiego

1115 – Uroczysty przemarsz ulicami Miasta

1140 – Uroczystości w szkole:

 • Wystąpienie Dyrektora szkoły
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Część artystyczna przygotowana przez młodzież ZSOiZ w Radymnie
 • Spotkania klasowe Absolwentów

1800- Bal Absolwentów w Hali Sportowej

(ul. Lwowska 20)

 

12.09.2010r.

1400 – Ognisko- zakończenie obchodów 60-lecia istnienia szkoły („Bar pod Sumem” – obsługa Pizzeria „Palermo”)

 

 

60-lecie istnienia Szkoły

 

         Długo oczekiwane święto w naszej Szkole odbyło się w dniach  11-12 września.

Uroczystości przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od 900 rozpoczęła się rejestracja uczestników spotkania. Przybyło ok. 450 Absolwentów, każdy z nich otrzymał Księgę pamiątkową, opracowaną przez Grażynę Antosz i Alicję Kliszcz oraz medal z podobizną patrona szkoły, Adama Mickiewicza.

              Następnie uczestnicy obchodów udali się do radymniańskiego kościoła na Mszę św., po niej przeszli w pochodzie ulicami miasta.

Dalsza część uroczystości odbywała się na dziedzińcu zacnej jubilatki, gdzie zgromadzonych powitał Dyrektor szkoły Zbigniew Petynia. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz  oświatowych na czele z Podkarpackim Kuratorem Oświaty Jackiem Wojtasem i Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Lucyną Paulo, a także Posła na Sejm Mieczysława Kasprzaka, Burmistrza Miasta Radymno Wiesława Pirożka, Wójta Gminy Radymno Stanisława Ślęzaka. Głos zabrali  również były dyrektor szkoły Stanisław Kowalczyk oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów LO pani Anna Nowak. Odczytano listy gratulacyjne posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polski, wywodzących się z Podkarpacia, którzy nie mogli przybyć na tę uroczystość. Po wystąpieniach gości  odbyła się inscenizacja fragmentu „Pana Tadeusza”. Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, atmosfera panująca wśród zgromadzonych była doskonała. Po obiedzie Absolwenci udali się do klas szkolnych, by tam porozmawiać ze znajomymi z młodzieńczych lat i uczącymi ich niegdyś Profesorami. Długo trwały serdeczne rozmowy. Każdy z zainteresowaniem słuchał opowiadań o losach szkolnych kolegów.  Wieczorem odbył się bal, w którym uczestniczyło ok. 150 Absolwentów oraz zaproszeni goście. Zabawa była udana, przy wspaniałej orkiestrze trwała do białego rana. Następnego   dnia Absolwenci spotkali się w barze „Pod Sumem” i tam, przy ognisku i grillu dalej wspominali, śpiewali i bawili się razem.

Mimo, że te dni szybko minęły, w naszej pamięci będą one długo żywe i dodadzą nam sił , bo nic tak nie wzmacnia więzi jak serdeczna rozmowa starych przyjaciół.